مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   سومين كنگره ژنتيك پزشكي ايران
  گروه   گروه ژنتيک پزشکي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مركز طبي كودكان
  امتیاز  
  تاریخ شروع   ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
  تاریخ پایان   ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
 

همايش ها و سمينار ها

 

سومين كنگره ژنتيك پزشكي ايران

انجمن ژنتيك پزشكي ايران

با همكاري گروه ژنتيك پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

رييس كنگره : دكتر جواد توكلي بزاز

دبير علمي كنگره : دكتر سيروس زينلي

دبيراجرايي كنگره :   دكتر محمد كرامتي پور

 

محل برگزاري : مركز طبي كودكان - بيمارستان امام خميني (ره)

تاريخ شروع: 25/2/92

تاريخ پايان : 26/2/92

آدرس سايت كنگره: WWW.medgencongress.com

تلفن دبيرخانه كنگره: 66565796-7