مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   چهاردهمين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی
  گروه  
  دبير کنگره  
  محل برگزاری   مرکز بين المللی همايش های رازي دانشگاه علوم پزشکی تهران
  امتیاز   دارد
  تاریخ شروع   ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
  تاریخ پایان   ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
  چهاردهمين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی در روزهای 9 تا 12 ارديبهشت ماه 1392در مرکز بين المللی همايش های رازي دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

 

  محور اصلی همايش چهاردهم که توسط معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود " آموزش علوم پزشکی در خدمت نيازهای جامعه " خواهد بود.

 

  زيرمحورهای همايش عبارتند از:

  • آموزش مبتنی بر توانمندی
  • آموزش مهارت ارتباطی، تعهد حرفه ای و اخلاق پزشکی به نسل آينده
  • آموزش بين حرفه ای
  • سياستگذاری و نقش آن در آموزش پزشکی پاسخگو
  • نيازسنجی نيازهای سلامت و برنامه ريزی نيروی انسانی

  بر اساس مصوبه کميته علمی همايش پذيرش مقالات به صورت آزاد و در کليه حوزه­ های آموزش پزشکی به شرح زير صورت مي­گيرد:

  •   برنامه ريزی آموزشی
  •   ارزشيابی (فراگير، هيأت علمی، برنامه)
  •   روش های ياددهی – يادگيری
  •   منتورينگ، مشاوره و راهنمای تحصيلی
  •   رهبری و مديريت آموزشی

  شايان ذکر است حيطه فعاليت خلاصه مقالات ارسالی می تواند در هر يک از سه مقطع آموزش پزشکی عمومی، تخصصی و مداوم، و نيز رشته های پرستاری، دندانپزشکی، داروسازی و ساير رشته های علوم پزشکی باشد.

تاریخ های کلیدی:

آخرين مهلت ارسال مقالات: پانزدهم اسفند ماه نود و يک

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد کارگاه: پانزدهم اسفند ماه نود ويک

جشنواره شهيدمطهری:نهم ارديبهشت ماه نود ودو

همايش آموزش پزشکی:دهمو يازدهم ارديبهشت ماه نود و دو

کارگاه های پس از همايش:دوازدهم ارديبهشت ماه نود ودو

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال خلاصه مقاله می توانید به سایت همایش به آدرس http://mededuc14.ir مراجعه فرماييد.