مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   دومین کنگره بین المللی سوختگی
  گروه   11 جراحي پلاستيک و ترميمي دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر علی منافی
  محل برگزاری   سالن همایش های رازی
  امتیاز   12 امتیاز
  تاریخ شروع   ۱۵ اسفند ۱۳۹۱
  تاریخ پایان   ۱۶ اسفند ۱۳۹۱