مشخصات درس

  نام درس   بیوشیمی نظری یک گروه B
  كد درس   1891312
  رشته  
  مقطع   پزشکي عمومي
  تعداد واحد   ۲
  نوع درس   نظري
  گروه آموزشي   گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي
  محل ارائه   زيرمجموعه خاص پزشکي دانشکده پزشکي
  اتاق ارائه   شنبه ها كلاس 4 پزشكي - چهار شنبه ها تالار دانشجو
  پيش نيازها   ندارد
  نام فرد مسئول   دکتر تقی گل محمدی
  تاريخ شروع   ۱۶ بهمن ۱۳۸۹
  تاريخ امتحان ميان ترم   ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
  تاريخ امتحان پايان ترم  
  اهداف  
  مقررات درس  
  منابع اصلي  
  منابع ديگر  
 
  جلسات
فايل ها
-