مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   شانزدهمین کارگاه دایسکسیون استخوان تمپورال در بیمارستان امیراعلم
  گروه   گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دكتر نسرين يزداني
  محل برگزاری   بیمارستان امیراعلم
  امتیاز   دارای امتیاز بازآموزی
  تاریخ شروع   ۹ اسفند ۱۳۹۱
  تاریخ پایان   ۱۱ اسفند ۱۳۹۱