مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   Rape و مسائل علمی، قانونی و اخلاقی مربوط به آن
  گروه   گروه پزشکي قانوني دانشکده پزشکي
  دبير کنگره   دکتر كامران آقاخاني
  محل برگزاری   بیمارستان صارم واقع در فاز سوم شهرک اکباتان
  امتیاز   این سمینار دارای 10 امتیاز بازآموزی می باشد
  تاریخ شروع   ۱۰ اسفند ۱۳۹۱
  تاریخ پایان   ۱۱ اسفند ۱۳۹۱
 

سرفصلهایی که در این سمینار مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت به شرح ذیل می باشد

ــ تعاریف قانونی rape ، لواط وروابط نامشروع

ــ آشنایی با انواع هایمن

ــ نحوه برخورد و معاینه قربانیان تجاوزات جنسی

ــ نحوه معاینه بکارت

ــ نحوه معاینه و ثبت یافته ها در قربانیان rape

ــ نحوه نمونه برداری و ارسال نمونه در قربانیان rape(زنجیره انتقال مدارک)

ــ تشخیصهای افتراقی لواط

ــ نحوه معاینه قربانیان لواط

ـ  درمان قربانیان تجاوزات جنسی (کوتاه مدت و دراز مدت)

ــ روانشناختی قربانیان rape

ــ رازداری پزشکی و سایر ملاحضات اخلاقی در قربانیان تجاوزات جنسی (اخذ رضایت و برائت)

ــ سیر قانونی و مجازات متجاوزین به عنف

ــ حمایت اورژانسهای اجتماعی از قربانیان rape

ــ Sexual child abuse

ــ معاینه بکارت به درخواست شخصی و مسائل خاص آن

ــ ملاحظات قانونی در امر معاینه بکارت

ــ نحوه صدور گواهی بکارت

ــ مجازات آسیب به بکارت بیمار در طی اقدامات تشخیصی و درمانی