مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   بازآموزی یک روزه-اورژانس های مامایی در راستای کاهش مرگ و میـر مادران
  گروه  
  دبير کنگره   دکتر اشرف آل یاسین
  محل برگزاری   بیمارستان شریعتی- طبقه 5- سالن همایش دکتر باستان حق - مرکز تحقیقات غدد
  امتیاز   4
  تاریخ شروع   ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
  تاریخ پایان   ۵ اردیبهشت ۱۹۹۱
  کنفرانس علمی یک روزه اورژانس های مامایی در ارتباط با مرگ و میر مادران باردار و در جهت کاهش مرگ و میر مادران برگزار شد. هدف از این کنفرانس واکاوی علل مرگ ومیر مادران باردار و مطلع نمودن متخصصین زنان از میزان مرگ و میر مادران و نیز آگاهی از روش های درمانی جدید اورژانسهای مامایی است.
برگزار کنندگان اعضای کمیته آموزشی کاهش مرگ و میر مادران وزارت بهداشت بودند.
کنفرانس شامل 4 چهار پانل بود:
1- فشار خون در حاملگی
2- خونریزی در حاملگی و بعد از زایمان
3- سپسیس و عفونت های منجر به فوت در مادر
4- حوادث ترومبوآمبولی در حاملگی