مشخصات کنگره

  عنوان کنگره   كنگره ارتوپدي گروه ارتوپدي شفا دوره هاي مدون بازآموزي (زانو،دست،ستون فقرات، تومورها ، هيپ و شانه )
  گروه  
  دبير کنگره   دكتر علي يگانه
  محل برگزاری   مركز همايش هاي رازي
  امتیاز   25
  تاریخ شروع   ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
  تاریخ پایان   ۲۶ خرداد ۱۳۹۱
  ثبت نام : WWW.ircme.ir
تلفن دفتر امور اجرائي كنگره : 2 - 44333041