کنگره ها

Page 6 of 6 (176 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
[6]
بعدی >Next
#
محل برگزاری
گروه
عنوان
کــد
 
  گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي همایش ماهیانه پزشکی هسته ای 16
  گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي همایش ماهیانه پزشکی هسته ای 26
  دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي همایش های سالیانه انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان 131
  دانشکده پزشکي گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي کارگاه آموزش منابع علمی الکترونیکی Elsevier, proquest 159
  گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي کارگاه آموزش منابع علمی الکترونیکی Elsevier, proquest 160
  درمانگاه گوارش بخش داخلي 1 بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي کارگاه آموزشی احیا نوزاد 95
  اتاق عمل شماره پنج مجتمع اتاق عمل يک بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي کارگاه آموزشی احیاء نوزاد 78
  اتاق عمل شماره پنج مجتمع اتاق عمل يک بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي کارگاه آموزشی احیاء نوزاد 68
  اتاق عمل شماره پنج مجتمع اتاق عمل يک بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر 73
  دانشکده پزشکي کارگاه آموزشی غربالگری عصبی- حرکتی شیرخواران (INFANIB) و نحوه نمره دهی 69
  دانشکده پزشکي کارگاه آموزشی غربالگری کودکان براساس پرسشنامه غربالگر(ASQ) 72
  اتاق عمل شماره پنج مجتمع اتاق عمل يک بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي کارگاه احیاء پیشرفته قلبی تنفسی کودکان 71
  اتاق عمل شماره پنج مجتمع اتاق عمل يک بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي کارگاه احیاء پیشرفته قلبی تنفسی کودکان( PALS ) 79
  اتاق عمل شماره پنج مجتمع اتاق عمل يک بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر 77
  اتاق عمل ده قلب مجتمع اتاق عمل شريعتي بيمارستان شريعتي دانشکده پزشکي گروه پزشکي قانوني دانشکده پزشکي کنفرانس علمی قوانين و حقوق حرفه اي جامعه پزشكي 208
  گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي گروه پوست دانشکده پزشکي کنگره بیماریهای پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران 33
  گروه پوست دانشکده پزشکي کنگره بین المللی سالیانه پوست رازی 219
  گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي گروه پوست دانشکده پزشکي کنگره بین المللی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران 29
  دانشکده پزشکي گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران 214
  دانشکده پزشکي گروه بيهوشي دانشکده پزشکي کنگره بین‌المللی جامعه جراحان ایران 151
  دانشکده پزشکي گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي کنگره بین‌المللی جامعه جراحان ایران 152
  دانشکده پزشکي گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي کنگره بین‌المللی جامعه جراحان ایران 153
  دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي کنگره بین‌المللی جامعه جراحان مغز و اعصاب ایران 154
  بخش کودکان بيمارستان وليعصر (عج) دانشکده پزشکي گروه جراحي عمومي دانشکده پزشکي کنگره سراسری جراحی تیروئید و پاراتیروئید 39
  دانشکده پزشکي گروه عفوني دانشکده پزشکي کنگره کشوری کنترل عفونت 81
  دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي یبلرسیبل 197
Page 6 of 6 (176 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
5
[6]
بعدی >Next