کنگره ها

Page 5 of 6 (176 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
[5]
6
بعدی >Next
#
محل برگزاری
گروه
عنوان
کــد
 
  دانشکده پزشکي گروه جراحي مغز و اعصاب دانشکده پزشکي سومین کنگره هیپوفیز و ضایعات سلار و سوپراسلار 205
  دانشکده پزشکي گروه راديولوژي دانشکده پزشکي سی و یکمین کنگره رادیولوژی ایران 136
  دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي سی یکمین 137
  گروه زنان و زايمان دانشکده پزشکي سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان 102
  دانشکده پزشکي گروه عفوني دانشکده پزشکي شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 60
  سايت شخصي دکتر شاهين حمزه لو هيئت علمي دانشکده پزشکي گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي شانزدهمین کارگاه دایسکسیون استخوان تمپورال در بیمارستان امیراعلم 114
  دانشکده پزشکي گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي شركت در كارگاه Spss 129
  دانشکده پزشکي گروه آموزش پزشکي دانشکده پزشکي شرکت در کارگاه آموزش منابع علمی الکترونیکی Elsevier, proquest 158
  دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي ششمين همايش سراسري طب كار و بيماريهاي شغلي 181
  اتاق عمل شماره پنج مجتمع اتاق عمل يک بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي كارگاه آموزشي احياء نوزاد (NRP) 74
  دانشکده پزشکي دانشکده پزشکي كارگاه تخصص نانو مغناطيس 108
  كنگره ارتوپدي گروه ارتوپدي شفا دوره هاي مدون بازآموزي (زانو،دست،ستون فقرات، تومورها ، هيپ و شانه ) 100
  گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي كنگره بين المللي كودكان 35
  دانشکده پزشکي گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي نهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران و سومین همایش سالان انجمن سرطان ایران 34
  دانشکده پزشکي گروه طب اورژانس دانشکده پزشکي نهمین کنگره طب اوژانس ایران 139
  دانشکده پزشکي گروه عفوني دانشکده پزشکي نهمین کنگره میان دوره ای بیماریهای عفونی و گرمسیری 85
  دانشکده پزشکي گروه عفوني دانشکده پزشکي نوزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 84
  دانشکده پزشکي گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی 212
  گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي هشتمین همایش سراسری پزشکی هسته ای ایران 11
  گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي هشتمین کارگاه جراحی زنده آندوسکوپی سینوس و باز آموزی مدون بینی و سینوس 113
  گروه گوش و حلق و بيني دانشکده پزشکي هشتمین کارگاه جراحی زنده آندوسکوپی سینوس و اولین باز آموزی مدون بینی و سینوس 112
  دانشکده پزشکي گروه عفوني دانشکده پزشکي هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 62
  گروه ارتوپدي دانشکده پزشکي هفدهمين كنگره ساليانه ارتوپدي 61
  دانشکده پزشکي گروه ميکرب شناسي دانشکده پزشکي هفدهمین کنگره بین‌المللی انجمن میکروب‌شناسان 199
  دانشکده پزشکي گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي همايش آزمايشگاه و بالين 30
  گروه بيماريهاي کودکان دانشکده پزشکي همايش بين المللي كودكان 37
  دانشکده پزشکي گروه عفوني دانشکده پزشکي همايش ميان دوره اي بيماريهاي عفوني و گرمسيري 58
  دانشکده پزشکي گروه عفوني دانشکده پزشکي همايش يك روزه سل 59
  بخش جراحي عمومي 1 بيمارستان سينا دانشکده پزشکي گروه راديوتراپي دانشکده پزشکي همایش تکنیکهای نوین رادیوتراپی 28
  گروه پزشکي هسته اي دانشکده پزشکي همایش سراسری پزشکی ورزشی 191
Page 5 of 6 (176 items)
Prev< قبلی
1
2
3
4
[5]
6
بعدی >Next