1 آبان 1395
دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان

دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان

دستور العمل اعطاء ماموريت آموزشي كاركنان در اجراي مفاد ماده 79 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي كاركنان غيرهيات علمي دانشگاه به منظور اعطاء ماموريت آموزشي در داخل كشور در 13 ماده و 11 تبصره به تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيد

آرشیو اخبار و مقالات
13 دی 1395
کمیته
کمیته

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

2 دی 1395
کمیته
کمیته

دانشکده پزشکي فعلي به مساحت 28958 متر مربع در ضلع شمالي دانشگاه تهران واقع شده كه تشکيلات سازماني دانشکده متشکل از رياست دانشکده پزشکي ، معاونت‌هاي آموزش دوره پزشكي عمومي ، معاونت آموزش تخصصي وفوق تخصصي،معاونت تحصيلات تكميلي معاونت امور هيات علمي ، معاونت اداري مالي، معاونت پژوهشي، و معاونت دانشجويي و فرهنگي، دفتر توسعه آموزش پزشكي (E.D.O) است.

آرشیو رویدادها