کتاب ها

Page 1 of 1 (10 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next
#
تاریخ نشر
ناشر
توسط
عنوان
کــد
 
  2006 حميدرضا سليقه راد Analog Transmission 9384
  1390 انتشارات رویان پژوه دکتر محمد علی عقابیان دستگاههای رادیولوژی تشخیصی (اصول تعمیرات و نگهداری)- 8365
  1389 دکتر عباس تکاور سونوگرافي تشخيصي 9375
  1391 رویان پژوه دکتر محمد علی عقابیان سیستم های تصویربرداری پزشکی: مبانی نظری در تشکیل تصویر- جلد اول 8366
  1390 آییژ دکتر عباس تکاور فيزيك پزشكي 9374
  1385 انتشارات مهر و ماه نو دکتر محمدجواد ابوالحسنی فیزیک پزشکی 3588
  چاپ سوم 1390 انتشارات رویان پژوه دکتر محمد علی عقابیان فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی 8362
  1385 دانشگاه غلوم پزشکی تهران دکتر محمدجواد ابوالحسنی فیزیک قراصوت و دستگاه ها 3574
  1390 چاپ سوم انتشارات رویان پژوه دکتر محمد علی عقابیان مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیس (ترجمه) 8363
  چاپ اول 1385 دانشگاه علوم پزشکی تهران- دکتر محمد علی عقابیان نانو ساختارها و کاربرد آنها در زیست پزشکی (ترجمه) 8364
Page 1 of 1 (10 items)
Prev< قبلی
[1]
بعدی >Next