کتاب ها

Page 1 of 2 (59 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next
#
تاریخ نشر
ناشر
توسط
عنوان
کــد
 
  دکتر افشار اعتمادی ال آقا 4968
  1384 دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر شروين شريف کاشاني Clinical Doppler Ultrasound Paul L. Alen 4059
  1379 انتشارات پور سينا دکتر محسن نراقی اصول جراحي اندوسكوپيك بيني وسينوس - روش مسركلينگر-اشتامبرگر 2435
  2004 چاپ دوم دکتر محمود خانيکي ترجمه The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology 5021
  تابستان 1385 " – انتشارات تیمور زاده دکتر محمود صدوقي "بررسی بالینی بیماریهای عصب فاسیال -. 3462
  1375 طیب دکتر منوچهر قاروني COSe200. الکتروکار دیو گرافی 3419
  1383 انتشارات علوم پزشکی تهران دکتر مسعود متصدی زرندی diagnosis and treatment of pediatric ear diseases 758
  2010 Springer دکتر مسعود متصدی زرندی The Diseases of the Inner Ear 7359
  1393 انتشارات پیام رسان دکتر محمود خانيکي آشنایی با مفاهیم پایه و آمار کاربردی، صحه گذاری روشها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی 10591
  اصول پایه جراحی لاپاروسکوپی 7254
  دکتر سینا مرادمند بدیع اصول طب داخلی هاریسون 2005 بخش CVS 7504
  1391 انتشارات پیام رسان دکتر محمود خانيکي اصول مستندسازی و مستندات در آزمایشگاه پزشکی 10592
  1389 انتشارات تیمورزاده دکتر محسن نراقی اصول ومبانی اتوراینولارینگولوژی 7287
  1384 جهاد دانشگاهی دکتر هاشم شريفيان اصول کاربردی و تکنیکهای تصویربرداری در سی تی اسکن - سرو گردن 2644
  84 انتشارات ارجمند دکتر منوچهر قاروني اطلس الكتروكارديو گرافي 2026
  1379 ارجمند دکتر منوچهر قاروني اطلس الکترو کارد یو گرافی 3422
  1385 نور دانش دکتر منوچهر قاروني اطلس الکترو کاردیو گرافی صحبگاهی قلب 3425
  1381 تيمورزاده دکتر سینا مرادمند بدیع افزايش فشارخون (آنچه همگان بايد بدانند) 1968
  دکتر سینا مرادمند بدیع الکتروکاردیوگرام دردریچه ایسمیک بیماریهای قلبی مادرزادی 7503
  1386 انتشارات خسروی دکتر شروين شريف کاشاني اناتومی مقاطع عرضی بدن انسان 4066
  دکتر منوچهر قاروني ایمونو لوژی وقلب 3387
  1383 دکتر ايرج صالحي ابری بيماريهاي متا بو ليك مفا صل استخوان.فصل متا بو ليسم اسيداوريك وهيپر اورليسمي س 2064
  1382 انتشارات تیمورزاده دکتر محسن نراقی بیماری های گوش،گلو ، بيني وجراحی سرو گردن - رویکردی بر اساس مشکلات بیماران 2432
  1365 دکتر منوچهر قاروني بیماریهای اسیکمیک قلب وعروق 3384
  1373 مو لف دکتر منوچهر قاروني بیماریهای ایمو نو لوژیک قلب وعروق 3416
  دکتر سینا مرادمند بدیع بیماریهای قلبی مادرزادی 7502
  1370 دکتر منوچهر قاروني بیماریهای مادرزادی قلب 3385
  انتشارات چهر دکتر محمود خانيکي پایه آسیب شناسی بیماریها ( رابینز ) چاپ 5010
  دکتر منوچهر قاروني تر جمه کتاب هاریسون 3390
  1996 چاپ دوم دکتر محمود خانيکي ترجمه از Bibbo Comprehensive cytopathology 5022
Page 1 of 2 (59 items)
Prev< قبلی
[1]
2
بعدی >Next