برگزاري جلسة دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي

23 آذر 1395

جلسة دفاع پايان نامه آقاي علي توتونچي دانشجوي كارشناسي ارشد گروه بيوشيمي به راهنمايي دكتر گل محمدي روز يكشنبه مورخ      28/9/95 ساعت 10-8 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه الزامي است.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0