برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

برگزاري جلسة دفاع پايان نامه دكتراي گروه بيوشيمي

23 آذر 1395

جلسة دفاع پايان نامه آقاي اميرحسين دوستي مطلق دانشجوي دكتري گروه بيوشيمي به راهنمايي آقايان دكتر گلستاني و دكتر دهپور روز دوشنبه مورخ 29/9/95 ساعت 12-10 در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار ميگردد. حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در جلسه فوق الزامي است.


منبع:گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0