کارگاه یک روزه مدیریت پیشرفته راه هوایی

کارگاه یک روزه مدیریت پیشرفته راه هوایی

1 دی 1393

کارگاه یک روزه مدیریت پیشرفته راه هواییدر مورخه 11 و 12 دی ماه 1393 توسط گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشودبا 4 امتیاز بازآموزی برای گروه های مربوطهتالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینیتلفن جهت ثبت نام66581537


منبع:گروه بیهوشی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0