كلاس پنجشنبه مورخ٩٧/٣/٣١ ساعت ٩صبح با سخنراني آقاي دكتر اعتمادي با عنوان Difficult Airway -Case Based Discussion در سالن ٤ داروسازي دانشکده پزشکی برگزار ميگردد.​


--------------------------------------------------------------


آزمون معرفی سالیانه  دستیاران گروه بیهوشی دانشگاه، برای اولین بار به صورت الکترونیک  در تاریخ پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه واقع در بیمارستان مرکز طبی کودکان با حضور ۱۱۵ نفر دستیار از ساعت 9 صبح لغایت 11:30  برگزار شد.

-------------------------------------------------------------- 
14 خرداد 1397
لیست کاراموزان بیهوشی
22 اسفند 1396
برنامه کنفرانس های هفتگی گروه آموزشی بیهوشی دانشکده پزشکی1397
آرشیو اخبار و مقالات